Monthly Archives: August 2012

Helseinformasjon og helsedialog på Pak radio – Voice of Oslo

“Helseinformasjon og Helsedialog på radio – et lavterskeltilbud” er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune, sykehus og helseforetak i Oslo og Akershus og Pak Radio Voice of Oslo . Radioprogramer om helse vil bli sendt på somalisk, urdu og arabisk fra … Continue reading

Posted in Nyheter | Leave a comment