Helseinformasjon og helsedialog på Pak radio – Voice of Oslo

“Helseinformasjon og Helsedialog på radio – et lavterskeltilbud” er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune, sykehus og helseforetak i Oslo og Akershus og Pak Radio Voice of Oslo
. Radioprogramer om helse vil bli sendt på somalisk, urdu og arabisk fra uke 37.

Oversikt over sendinger, temaer og språk:

 Tema  Språk Dato og klokkeslett
Diabetes, ernæring og fedme klikk og lytt programmet:
 Urdu Lørdag 17.9 kl.19.30-20.30
Diabetes, ernæring og fedme klikk og lytt programmet:
 Somalisk Søndag 18.9 kl.21.15-22.15
Diabetes, ernæring og fedme klikk og lytt programmet:
 Arabisk Søndag 18.9 kl.17.15-18.15
 Sykebarn  Urdu Lørdag  1.10 kl.19.30-20.30
Svangerskap og fødsel   Somalisk Søndag 2.10 kl.21.15-22.15
Sykebarn  Arabisk Søndag 2.10 kl.17.15-18.15
 Psykisk helse
 Urdu Lørdag 8.10 kl
. 19.30-20.30
 Psykisk helse
 Somalisk Søndag16.10 kl.21.15-22.15
 Psykisk helse
 Arabisk Søndag 16.10 kl
. 17.15-18.15
Brystkreft og kvinnehelse
 Urdu Lørdag 29.10 kl.19.30-20.30
 Brystkreft og kvinnehelse  Somalisk Søndag 30.10 kl. 21.15-22.15
 Brystkreft og kvinnehelse  Arabisk Søndag 30.10 kl

combination of L-arginine and yohimbine. viagra generic men aged 40 and above, the highest proportion, consider.

. 17.15-18.15

Tannhelse og munnhygiene  Urdu Lørdag 12.11 kl.19.30-20.30
 Tannhelse og munnhygiene  Somalisk Søndag 13.11 kl. 21.15-22.15
 Tannhelse og munnhygiene  Arabisk Søndag 13.11 kl. 17.15-18.15
 Hjertekar sykdommer  Urdu Lørdag 19.11 kl.19.30-20.30
 Hjertekar sykdommer  Arabisk Søndag 27.11 kl. 17.15 – 18.15
     

Innspill til brukerdefinert tema sendes til radio@voiceofoslo.com

Ønsker du å lese mer om helseporsjektet – Klikk på undernevnte link:

Klikk for mer info om helsetemaer på pakradio – voiceofoslo

Oslo Universitetssykehus – info om helseprosjekt

Utrop om prosjektet

Migrapolis

Helseradio på flere språk

Nakmi

Dagensmedisin

Nfph – Blogspot

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *